Βιβλιοθήκη

Εργαστήριο Η/Υ

Το Σχολείο μας

Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου καταβάλλει μία προσπάθεια  παρουσίασης της δουλειάς του μέσα από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα κρίνεται χρήσιμο στις μέρες μας, όχι τόσο για να ενταχθούμε στα πλαίσια του σύγχρονου “ηλεκτρονικού σχολείου”, μια και πιστεύουμε ότι απέχουμε πολύ ακόμα από αυτό, αλλά κυρίως ως μία ανάγκη επικοινωνίας και διάδοσης ιδεών, σκέψεων, απόψεων αλλά και δράσεων.

Ειδικότερα μέσα από αυτόν τον ιστοχώρο επιχειρούμε:

  • να ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Σχολείου για αναζήτηση γνώσεων και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικές κοινότητες σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο
  • να διαμορφώσουμε ένα βήμα λόγου, όπου να μπορούμε αναπτύσσουμε σκέψεις, προβληματισμούς και να αρθρώνουμε επιχειρήματα σε ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο
  • να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό τις δραστηριότητες του Σχολείου, τόσο μέσα από την καθημερινή του πράξη, όσο και μέσα από Εκπαιδευτικά Προγράμματα και συνεργασίες με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς
  • να διαμορφώσουμε ένα χώρο όπου τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Σχολείου, και όχι μόνο, θα βρίσκουν ερεθίσματα για μάθηση, πολιτιστική παιδεία και ψυχαγωγία, μέσα αλλά και πέρα από τα καθιερωμένα όρια του σύγχρονου σχολείου

το Σχολείο μας με αριθμούς

0
χρόνια λειτουργίας
0
μαθητές
0
εκπαιδευτικοί
0
αίθουσες διδασκαλίας
0
ολοήμερα τμήματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι