Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου καταβάλλει μία προσπάθεια  παρουσίασης της δουλειάς του μέσα από αυτόν τον ιστοχώρο ή δικτυακό τόπο. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα κρίνεται χρήσιμο στις μέρες μας, όχι τόσο για να ενταχθούμε στα πλαίσια του σύγχρονου "ηλεκτρονικού σχολείου", μια και πιστεύουμε ότι απέχουμε πολύ ακόμα από αυτό, αλλά κυρίως ως μία ανάγκη επικοινωνίας και διάδοσης ιδεών, σκέψεων, απόψεων αλλά και δράσεων.

Ειδικότερα μέσα από αυτόν τον ιστοχώρο επιχειρούμε:

Καλή σχολική χρονιά