Χάρτες  Γεωγραφίας Πλαστικοποιημένοι

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

1Α

ΓΠ 1

Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης/ Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

2Α

ΓΠ 2

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης / Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

3Α

ΓΠ 3

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Βόρειας Αμερικής/ Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

3Α

ΓΠ 4

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Νότιας Αμερικής/ Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

4Α

ΓΠ 5

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Αυστραλίας & Ωκεανίας / Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

5Α

ΓΠ 6

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Αφρικής/ Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

5Α

ΓΠ 7

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Αφρικής/

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

 

6Α

ΓΠ 8

Φυσικο-Πολιτικός Χάρτης Ασίας/ Πληροφ.

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

7Α

ΓΠ 9

Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδος

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

2 Αντιγρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χάρτες  Γεωγραφίας

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

Ορθ. Α

Γ 1

Παγκόσμιος Πολιτικός Χάρτης

Λουκόπουλος

2 Αντίγρ.

8Α

Γ 2

Γεωφυσικός Χάρτης Ασίας

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

 

7Α

Γ 3

Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης

Λουκόπουλος

 

10Α

Γ 4

Γεωφυσικός και Πολιτικός Χάρτης Αμερικής

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

 

10Α

Γ 5

Πολιτικός και Παραγωγικός Χάρτης Αμερικής

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

 

8Α

Γ 6

Πολιτικός Χάρτης Ασίας

Χ.Δ. Κούσκουρα, ΥΠΕΠΘ

 

9Α

Γ 7

Πολιτικός Χάρτης Αφρικής

 

Φθαρμένος

9Α

Γ 8

Πολιτικός και Παραγωγικός Χάρτης Αφρικής

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

 

9Α

Γ 9

Γεωφυσικός Χάρτης Αφρικής

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

Παλιός

10Α

Γ 10

Γεωφυσικός Χάρτης Ωκεανίας

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτες  Γεωγραφίας  Ελλάδας

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

1Γ

ΓΕ 1

Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδος

Λουκόπουλος

5 Αντίγρ.

1Γ

ΓΕ 2

Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδος

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

Αναρτ.

2Γ

ΓΕ 3

Πολιτικός Χάρτης Ελλάδος

Λουκόπουλος

3 Αντίγρ.

3Γ

ΓΕ 4

Μεικτός Χάρτης Κρήτης

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

3 Αντίγρ.

4Γ

ΓΕ 5

Μεικτός Χάρτης Θράκης (Σειρά Διαμερίσματα Ελλάδας)

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

Παλιός

4Γ

ΓΕ 6

Μεικτός Χάρτης Θεσσαλίας (Σειρά Διαμερίσματα Ελλάδας)

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

Παλιός

4Γ

ΓΕ 7

Μεικτός Χάρτης Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (Σειρά Διαμερίσματα Ελλάδας)

Σ. Κοντός & Δ. Φυλακτός

Παλιός

5Γ

ΓΕ 8

Χάρτης Ν. Ρεθύμνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτες  Φυσικών  Επιστημών

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

6Β

ΦΕ 1

Οι Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

6Β

ΦΕ 2

Κίνηση της Σελήνης περί τη Γη

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

6Β

ΦΕ 3

Περιφορά της Γης περί τον Ήλιο, ώρες έτους, ανισότητα ημερών-νυκτών

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

7Β

ΦΕ 4

Περιοδικός Πίνακας των Χημικών Στοιχείων

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Εργαστήριο

7Β

ΦΕ 5

Πετρέλαιο Πίνακες Χημείας Αρ. 5

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

8Β

ΦΕ 6

Άζωτο (Ν)

α) Εργαστηριακή Παρασκευή Αζώτου από τη θέρμανση πυκνού διαλύματος Αμωνίου (ΝΗ4ΝΟ2)

β) Κύκλος Αζώτου στη Φύση

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

8Β

ΦΕ 7

Παρασκευές Οξυγόνου (Ο2)

α) Θερμική Διάσπαση Χλωρικού Καλίου (ΚCLO3)

β) Επίδραση νερού σε Οξύλιθο (Να2Ο2 με λίγο CuSO4)

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

8Β

ΦΕ 8

Υδρογόνο (Η2)

α) Παρασκευή από την Επίδραση αραιού Υδροχλωρικού Οξέος. ή Θειικού Οξέος αραιού με ψευδάργυρο

β) Ισότοπα του Υδρογόνου

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

8Β

ΦΕ 9

Παραγωγή Θείου (S)

Α) Μέθοδος Σικελίας

Β) Μέθοδος Φρας (Αμερικής)

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

9Β

ΦΕ 10

Το Άτομο

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

9Β

ΦΕ 11

Φυσική Ραδιενέργεια

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

9Β

ΦΕ 12

Πυρηνική Σχάση

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

9Β

ΦΕ 13

Πυρηνική Σύντηξη

Λουκόπουλος

Εργαστήριο

10Β

ΦΕ 14

Ανθρώπινος Σκελετός & Αρθρώσεις

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Εργαστήριο

 Χάρτες  Φυτολογίας Πλαστικοποιημένοι

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

ΦΕ 15

Ζαχαροκάλαμο - Ρύζι

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 16

Καφές Τσάι

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 17

Φασολιά, Τριφύλλι Μπανανιά, Αρόν

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 18

Πεύκο, Κέδρος Φουντουκιά

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 19

Ελιά, Λεμονιά Κερασιά, Φράουλα

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 20

Σιτάρι, Βρώμη - Καλαμπόκι

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Ανατρτ.Εργαστ.

ΦΕ 21

Καπνός Βιρτζίνια - Βαμβακιά

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 22

Γαρύφαλλο Παπαρούνα

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 23

Το Ριζικό Σύστημα Ο Κορμός και η Κυκλοφορία της Λέμφου

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

ΦΕ 24

Το Φύλλο και οι Δομές του Καρπός

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Αναρτ. Εργαστ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χάρτες  Ιστορίας

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

1Β

ΙΑ 1

Η Αρχαία Ελλάδα με τις Αποικίες της

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

1Β

ΙΑ 2

Η Αρχαία Ελλάδα κατά Χώρες

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

1Β

ΙΑ 3

Η Αρχαία Ελλάδα κατά Φυλές

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

1Β

ΙΑ 4

Κράτος Φιλίππου Κράτος Πορεία Μ. Αλεξάνδρου και Κράτη Διαδόχων

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

2Β

ΙΒ

Η Ευρώπη κατά τον 5ο Αιώνα μ.Χ.

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

Φθαρμ.

3Β

ΙΣ 1

Η Ελλάδα κατά το 1821

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

2 αντίγρ.

3Β

ΙΣπ 1

Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1827

Γεωγρ. Ιν. Αγγελέτου

Πλαστικ.

4Β

ΙΣ 2

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

4Β

ΙΣ 3

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

5Β

ΙΣ 4

Ελλάδα και Μ. Ασία 1918-1922

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

5Β

ΙΣ 5

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη και την Αφρική 1939-1945

Καρολίδη-Δημητράκου (Λουκόπουλος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάφοροι Χάρτες

Πατριδογνωσία Σπουδή Περιβάλλοντος Μυθολογία κλπ.

Θέση

α/α

Περιγραφή και Τύπος του Χάρτη

Εκδοτικός Οίκος

Σχόλια

7Γ

ΔΧ 1

Χάρτης Γεωγραφικών Όρων

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

Παλιός

7Γ

ΔΧ 2

Γεωγραφικές Έννοιες Πατριδογνωσίας

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

Παλιός

7Γ

ΔΧ 3

Ο Χρόνος και τα 12 Παιδιά του - Εποχές

Λουκόπουλος

Παλιός

7Γ

ΔΧ 4

Ο Κόσμος της Θαλάσσης (Είδη ψαριών)

Λουκόπουλος

Παλιός

8Γ

ΔΧ 5

Περιπλανήσεις του Οδυσσέα

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

2 Αντιγρ. Παλιός

8Γ

ΔΧ 6

Οι Άθλοι του Ηρακλή

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

Παλιός

9Γ

ΔΧ 8

Τα Κατορθώματα του Θησέα Αργοναυτική Εκστρατεία

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

Παλιός

9Γ

ΔΧ 7

Χάρτης Πρώτης Αρίθμησης 1-10

Χ.Ν. Αναγνωστόπουλος

Παλιός